آدرس :
               یزد – خیابان شهید رجایی – بازار هاشم خان – کوچه  هاشم خان- پلاک 73

کدپستی  :                        8913666919 


تلفن :                        03536272980

umir.yazd@gmail.com