معرفی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در جلسه مورخ 21/4/93 شورای گسترش آموزش عالی به منظور رفع نیازهای تخصصی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به نیروهای کارآمد، توانمند و متخصص در زمینه مأموریت‌های سازمان به تصویب رسید.

موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حال حاضر دارای 15 مرکز دولتی در شهرهای تهران، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اراک، تبریز، لالجین، همدان، سنندج، کرمان، کرمانشاه، زاهدان، زنجان، قم و مشهد است و 5 مرکز خصوصی جهانگردی 1،2،3، اندیشه کاراد و گلدشت کلاردشت تحت نظارت این موسسه می‌باشند.

نظام آموزشی این مراکز به صورت‌ترمی است . این موسسه با دارا بودن کادر مجرب و اساتید صاحب نظر در ماموریت های سازمان مجری برگزاری دوره های کوتاه مدت،ضمن خدمت و تک پودمانهای مصوب دانشگاه جامع علمی کابردی است.

در حال حاضر این موسسه دارای 20 رشته کاردانی و 28رشته کارشناسی بشرح جداول زیر در حال اجرا می باشد :


رشته‌های مقطع کاردانی:

ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی

معاونت های مرتبط

1

صنایع سرامیک – آزمایشگاه

کاردانی فنی

صنایع دستی

2

صنایع سرامیک – خط تولید

کاردانی فنی

صنایع دستی

3

صنایع دستی – سفال و کاشی سنتی

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

4

صنایع دستی – فرش دستباف

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

5

صنایع دستی – مصنوعات چوبی

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

6

طلا و جواهر - تراش سنگ های قیمتی

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

7

هنرهای تجسمی – نقاشی ایرانی

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

8

طراحی لباس

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

9

هنرهای تجسمی-گرافیک

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

10

هنرهای تجسمی - نقاشی

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

11

طراحی کیف و کفش

کاردانی حرفه ای

صنایع دستی

12

گردشگری

کاردانی حرفه ای

گردشگری

13

هتلداری

کاردانی حرفه ای

گردشگری

14

مدیریت-امور تشریفات

کاردانی حرفه ای

گردشگری

15

موسیقی- نوازندگی ساز ایرانی

کاردانی حرفه ای

میراث فرهنگی

16

امور فرهنگی- امور موزه

کاردانی حرفه ای

میراث فرهنگی

17

معماری- معماری داخلی

کاردانی حرفه ای

میراث فرهنگی

18

معماری-معماری روستایی

کاردانی حرفه ای

میراث فرهنگی

19

معماری-معماری شهری

کاردانی حرفه ای

میراث فرهنگی

20

عمران-نگهداری و مرمت ساختمان

کاردانی حرفه ای

میراث فرهنگی

رشته های مقطع کارشناسی:

ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی

معاونت های مرتبط

1

ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

2

صنایع دستی-صنایع چوبی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

3

صنایع دستی-آبگینه

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

4

طراحی پوشاک- لباس اجتماعی و مشاغل

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

5

طراحی پوشاک- لباس اقوام

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

6

طراحی پوشاک- لباس مجلسی و خانگی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

7

فرش- طراحی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

8

گرافیک-چاپ و بسته بندی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

9

نقاشی – نقاشی ایرانی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

10

صنایع دستی-فلزی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

11

صنایع دستی-سنگی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

12

سرامیک کاشی و چینی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

13

نقاشی-نقاشی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

14

گرافیک- تصویر سازی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

15

گرافیک- پوسترو نشانه

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

16

گرافیک – تزیینی و محیطی

کارشناسی حرفه ای

صنایع دستی

17

حسابداری-خدمات هتلداری

کارشناسی حرفه ای

گردشگری

18

حسابداری-خدمات گردشگری

کارشناسی حرفه ای

گردشگری

19

مدیریت گردشگری

کارشناسی حرفه ای

گردشگری

20

مدیریت هتلداری

کارشناسی حرفه ای

گردشگری

21

آشپزی-آشپزی ایرانی

کارشناسی حرفه ای

گردشگری

22

میراث فرهنگی- امور موزه

کارشناسی حرفه ای

میراث فرهنگی

23

موسیقی – نوازندگی ساز ایرانی

کارشناسی حرفه ای

میراث فرهنگی

24

موسیقی – موسیقی آئینی

کارشناسی حرفه ای

میراث فرهنگی

25

معماری- طراحی ونوسازی بافت فرسوده

کارشناسی حرفه ای

میراث فرهنگی

26

معماری محیط بیرونی

کارشناسی حرفه ای

میراث فرهنگی

27

معماری محیط داخلی

کارشناسی حرفه ای

میراث فرهنگی

28

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

کارشناسی حرفه ای

میراث فرهنگی

در حال حاضر تعداد کل دانشجویان مراکز تحت پوشش مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (دولتی و خصوصی)حدود 7 هزار نفر است؛ که امید است با ورود دانشجویان جدید آمار ایشان به بیش از 9 هزار نفر افزایش یابد.

با اجرای برنامه‌ها و سیاست های آموزشی و پژوهشی موسسه پیش‌بینی می‌شود با توجه به سیاست‌های نوین در نظام آموزشی و پژوهشی موسسه از یک سو و اهمیت نقش آموزش در تربیت و بهسازی نیروی انسانی متخصص و به ویژه توسعه گردشگری از سوی دیگر شاهد گسترش روزافزون کمی و کیفی مراکز تحت پوشش باشیم.