برنامه امتحانی  نیم سال اول - سال تحصیلی94-95

دانشگاه جامع علمی کاربردی 

معاونت آموزشی - برنامه امتحانی

 مرکز آموزش علمی-کاربردی   صنایع دستی آذربایجان غربی

 

 

 

تاریخ و روز امتحان

ساعت شروع امتحان

نام درس 

استاد

مقطع

1394-10-12 شنبه

09:00

تفسیر موضوعی قرآن

ابراهیم کریم زاد حق

کارشناسی ناپیوسته

 

کارآفرینی

علی زبردست

کاردانی حرفه ای

1394-10-13 یکشنبه

09:00

مدیریت عملیات خانه داری

محمد ایزدی

کارشناسی حرفه ای

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

حسام شیرازه محبت

کارشناسی حرفه ای

معماری وهتر جهان

ریحانه عفیفی

کارشناسی حرفه ای

11:00

دانش خانواده و جمعیت

علی قاسمی

کاردانی فنی

صدور بلیط پیشرفته

زهرا موسوی

کاردانی حرفه ای

متون انگلیسی2

معصومه محمدی عیان

کاردانی ناپیوسته

1394-10-14 دوشنبه

09:00

آیینه کاری

رضا ملاعلی عباسیان

کارشناسی حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

سیدسینا حکیمی

کارشناسی حرفه ای

خواص مواد

علیرضا قوجاری

کارشناسی حرفه ای

روش تحقیق و پروژه

میرعسگر ایلدوستی

کارشناسی حرفه ای

روشهای تولید سایر مصنوعات چوبی

میرعسگر ایلدوستی

کارشناسی حرفه ای

مکالمه زبان انگلیسی تخصصی2

مجتبی رستمی

کارشناسی حرفه ای

هنر در دنیای کودکان

محمدرضا نجفی قره آغاجی

کارشناسی حرفه ای

11:00

زبان خارجی عمومی

نیره غزنوی

کاردانی فنی

سیستم رزرواسیون بلیط

زهرا موسوی

کاردانی حرفه ای

قوانین و مقررات جهانگردی

بهزاد خوئی قراحسنلو

کاردانی حرفه ای

1394-10-15 سه شنبه

09:00

آشنایی با اساطیر و آیین های باستانی جهان

ریحانه عفیفی

کارشناسی حرفه ای

ارتباط با مشتری

محمد ایزدی

کارشناسی حرفه ای

ارسی سازی

میرعسگر ایلدوستی

کارشناسی حرفه ای

تاریخ تمدن های باستان جهان

ریحانه عفیفی

کارشناسی حرفه ای

شناخت هنر معاصر اسلامی

میرعسگر ایلدوستی

کارشناسی حرفه ای

کاشی کاری

میرعسگر ایلدوستی

کارشناسی حرفه ای

مدیریت کنترل هزینه غذا

محمد ایزدی

کارشناسی حرفه ای

11:00

آشنایی با صنایع دستی ایران

رضا ملاعلی عباسیان

کاردانی حرفه ای

ساز شناسی ایرانی

فرشید جهاندیده

کاردانی حرفه ای

مبانی صوت شناسی

صبا اسماعیلی

کاردانی حرفه ای

محاوره ربان انگلیسی4

نیره غزنوی

کاردانی حرفه ای

1394-10-16 چهارشنبه

09:00

امور اجرایی غذا و نوشابه

محمد ایزدی

کارشناسی حرفه ای

بازاریابی در هتل

محمد ایزدی

کارشناسی حرفه ای

طرح معماری2

هومن بخشائی

کارشناسی حرفه ای

گره چینی

میرعسگر ایلدوستی

کارشناسی حرفه ای

مبانی سازمان و مدیریت

بابک دروگر باروق

کارشناسی حرفه ای

مدیریت کسب و کار و بهره وری

عبداله اختری فسندوز

کارشناسی حرفه ای

هارمونی1

رامین مظفری حقیقی

کارشناسی حرفه ای

11:00

آشنایی با تاریخ موسیقی جهان

بهرنگ حسین زاده بالاو

کاردانی حرفه ای

اخلاق حرفه ای

بابک دروگر باروق

کاردانی حرفه ای

اصول سرپرستی

بابک دروگر باروق

کاردانی حرفه ای

زبان دوم1

سیما اسمعیل وحدتی

کاردانی حرفه ای

کمکهای اولیه

فرزاد محبوبی

کاردانی حرفه ای

مبانی هارمونی

رامین مظفری حقیقی

کاردانی حرفه ای

مکاتبات زبان انگلیسی

نیره غزنوی

کاردانی حرفه ای

1394-10-17 پنجشنبه

09:00

دشیفراژ1

فرشید جهاندیده

کارشناسی حرفه ای

11:00

کاربینی

فرشید جهاندیده

کاردانی حرفه ای

1394-10-19 شنبه

09:00

آداب سفر در اسلام

ریحانه عفیفی

کارشناسی حرفه ای

آشنایی با نقوش سنتی

ریحانه عفیفی

کارشناسی حرفه ای

تئوری موسیقی ایران

بهرنگ حسین زاده بالاو

کارشناسی حرفه ای

توسعه پایدار گردشگری

راحیل پارس نژاد

کارشناسی حرفه ای

کارگاه طراحی استند تبلیغاتی

ناصر گرجی

کارشناسی حرفه ای

مدیریت عملیات فرانت آفیس

رسول زاهدی

کارشناسی حرفه ای

مقرنس کاری

نسیم جمشید ملک ارا

کارشناسی حرفه ای

نازک کاری

شهره نقی زاده

کارشناسی حرفه ای

11:00

آشنایی با تاریخ موسیقی ایران

بهرنگ حسین زاده بالاو

کاردانی حرفه ای

بازاریابی و فروش در صنعت گردشگری

رسول زاهدی

کاردانی حرفه ای

برنامه ریزی و عملیات گشتهای مسافرتی

رسول زاهدی

کاردانی حرفه ای

جغرافیا ی ایرانگردی و جهانگردی

اردشیر سید سیاح

کاردانی حرفه ای

جواب آواز

امین فقیر

کاردانی حرفه ای

مبانی نظری موسیقی

بهرنگ حسین زاده بالاو

کاردانی حرفه ای

1394-10-20 یکشنبه

09:00

اقتصاد گردشگری

رسول زاهدی

کارشناسی حرفه ای

تاریخ موسیقی ایران2

فرشید جهاندیده

کارشناسی حرفه ای

طراحی نور

اسفندیار اصغرخانی

کارشناسی حرفه ای

عکاسی در گرافیک

اسفندیار اصغرخانی

کارشناسی حرفه ای

کارگاه تکنیک های تکمیلی تصویر سازی

ناصر گرجی

کارشناسی حرفه ای

کارگاه راندو

احمد نوروزی

کارشناسی حرفه ای

گچ بری

نسیم جمشید ملک ارا

کارشناسی حرفه ای

محرق چوب

شهره نقی زاده

کارشناسی حرفه ای

مدیریت مراکز تفریحی

یونس قاسمی

کارشناسی حرفه ای

مکالمه زبان انگلیسی تخصصی3

مجتبی رستمی

کارشناسی حرفه ای

11:00

آواز گروهی

امین فقیر

کاردانی حرفه ای

شناخت صنعت گردشگری

رسول زاهدی

کاردانی حرفه ای

فنون و مهارت های راهنمایی گشتهای مسافرتی

رسول زاهدی

کاردانی حرفه ای

همنوازی

رامین مظفری حقیقی

کاردانی حرفه ای

1394-10-21 دوشنبه

09:00

آشنایی با شرایط محیطی و عوامل تولید

رضا ملاعلی عباسیان

کارشناسی حرفه ای

آهک بری

نسیم جمشید ملک ارا

کارشناسی حرفه ای

اوقات فراغت

یونس قاسمی

کارشناسی حرفه ای

پیانو عمومی

رامین مظفری حقیقی

کارشناسی حرفه ای

تاریخ گرافیک

ناصر گرجی

کارشناسی حرفه ای

چیق بافی

رقیه عشایری

کارشناسی حرفه ای

عملیات واحدهای اقامتی

رسول زاهدی

کارشناسی حرفه ای

کارگاه نرم افزار تصویری

یعقوب محمدی بهله

کارشناسی حرفه ای

11:00

بداهه پردازی

فرشید جهاندیده

کاردانی حرفه ای

شعر و موسیقی

فرشید جهاندیده

کاردانی حرفه ای

شناخت تاسیسات گردشگری

رسول زاهدی

کاردانی حرفه ای

صدور بلیط مقدماتی

زهرا موسوی

کاردانی حرفه ای

محاسبه نرخ و صدور بلیط(میانی)

زهرا موسوی

کاردانی ناپیوسته

1394-10-22 سه شنبه

09:00

ترسیم فنی و نقشه کشی

احمد نوروزی

کارشناسی حرفه ای

ساز ایرانی5

بهرنگ حسین زاده بالاو

کارشناسی حرفه ای

کارگاه طراحی تصویر سازی

رویا نجف زاده اصل

کارشناسی حرفه ای

کارگاه نرم افزار نقشه کشی(اتوکد)

احمد نوروزی

کارشناسی حرفه ای

کپو بافی

رقیه عشایری

کارشناسی حرفه ای

مبانی گرافیک

ناصر گرجی

کارشناسی حرفه ای

مکالمه زبان انگلیسی تخصصی1

معصومه محمدی عیان

کارشناسی حرفه ای

11:00

پیانو عمومی

رامین مظفری حقیقی

کاردانی حرفه ای

تربیت شنوایی(دیکته موسیقی)

امین فقیر

کاردانی حرفه ای

تربیت شنوایی(ملودی و گام خوانی)

امین فقیر

کاردانی حرفه ای

تربیت شنوایی(نت های تغییر یافته)

بهرنگ حسین زاده بالاو

کاردانی حرفه ای

حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی

علی زبردست

کاردانی حرفه ای

محاوره زبان انگلیسی1

معصومه محمدی عیان

کاردانی حرفه ای

نقشه خوانی

احمد نوروزی

کاردانی ناپیوسته

1394-10-23 چهارشنبه

09:00

آشنایی با دفاع مقدس

محمود عباسی چهارراهی

کارشناسی ناپیوسته

حصیر بافی

رقیه عشایری

کارشناسی حرفه ای

سرایش و تربیت شنوایی5

امین فقیر

کارشناسی حرفه ای

کارگاه طراحی پیشرفته

محمد فتحی

کارشناسی حرفه ای

مبانی رنگ

محمد فتحی

کارشناسی حرفه ای

11:00

آشنایی با دفاع مقدس

محمود عباسی چهارراهی

کاردانی فنی

اجرای صحنه ای

بهرنگ حسین زاده بالاو

کاردانی حرفه ای

تربیت شنوایی(ریتم و فواصل)

امین فقیر

کاردانی حرفه ای

13:00

تمبک نوازی

بهرنگ حسین زاده بالاو

کاردانی حرفه ای

کارگاه تصویر سازی کودک و نوجوان

محمد فتحی

کارشناسی حرفه ای

کارگاه حجم سازی و ماکت سازی

سیروس بختیاری

کارشناسی حرفه ای

کارورزی2

محمد ایزدی

کاردانی حرفه ای

1394-10-24 پنجشنبه

09:00

ساز ایرانی3

فرشید جهاندیده

کاردانی حرفه ای

کاربینی

رسول زاهدی

کارشناسی حرفه ای

کاربینی

علیرضا قوجاری

کارشناسی حرفه ای

کارگاه آفرینش نقوش

رویا نجف زاده اصل

کارشناسی حرفه ای

کارگاه تصویر سازی دیجیتال2 بعدی

یعقوب محمدی بهله

کارشناسی حرفه ای

کارگاه نرم افزار ترسیمی

یعقوب محمدی بهله

کارشناسی حرفه ای

ورزش1

حجت بهزادی

کارشناسی ناپیوسته

11:00

ساز ایرانی1

رامین مظفری حقیقی

کاردانی حرفه ای

ساز ایرانی2

امین فقیر

کاردانی حرفه ای

ساز ایرانی4

بهرنگ حسین زاده بالاو

کاردانی حرفه ای

کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت جهانگردی

یعقوب محمدی بهله

کاردانی ناپیوسته

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

یعقوب محمدی بهله

کاردانی حرفه ای

کاربرد کامپیوتر در موسیقی

رامین مظفری حقیقی

کاردانی حرفه ای

کاربینی

رسول زاهدی

کاردانی حرفه ای

کارورزی2

محمد ایزدی

کاردانی ناپیوسته

13:00

تربیت بدنی

حجت بهزادی

کاردانی فنی

کاربینی

فرشید جهاندیده

کارشناسی حرفه ای

کارورزی1

محمد ایزدی

کاردانی حرفه ای

کارورزی1

پری ملک زاده باروق

کارشناسی حرفه ای

کارورزی1

رسول زاهدی

کارشناسی حرفه ای

کارورزی1

فرشید جهاندیده

کاردانی حرفه ای

کارورزی2

ریحانه عفیفی

کارشناسی حرفه ای

کارورزی2

رامین مظفری حقیقی

کاردانی حرفه ای

کارورزی2

میرعسگر ایلدوستی

کارشناسی حرفه ای