بابک رضائی
معاون اداری- مالی موسسه
 
                                                                                                                      
 
سوابق تحصیلی:
 کاردانی حسابداری
 کارشناسی حسابداری
 کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق اجرایی:
1) معاون اداری– مالی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
2) عضو شورای موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
3)  مدیر اداری- مالی شرکت فنی مهندسی ره ساز وحدت از سال 1380الی 1386
4) مدیر اداری- مالی شرکت صنعتی مهکوه تهویه از سال 1386 الی 1388
5) مدیر مالی موسسه آموزشی پژوهشی میراث ایرانیان از سال 1388 الی 1393
6) مشاور مالی شرکت ها و موسسات به شرح ذیل :
            - شرکت ارین نت آسمان
            -شرکت ایرسا تهویه
            -شرکت فنی ره ساز وحدت   
            -شرکت صنعتی مهکوه تهویه
           -موسسه خیریه و نیکو کاری ریحانه                    
           - آژانس هواپیمایی بهنود گشت 

سوابق پژوهشی:
مقاله با عنوان بررسی آثار سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه
مقاله با عنوان بررسی چارچوب قانونی ،نظارت و بازار سرمایه و ارائه راهکار برای حصول اهداف مورد نظر
مقاله با عنوان بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

سوابق آموزشی:
(تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی و  آموزشگاه های آزاد)
تدریس درس مبانی حسابداری و مدیریت مالی
تدريس اصول حسابداري
تدريس دروس حسابداري صنعتي 1 و حسابداري پيشرفته یک و دو
تدريس مباني حسابداري مالي و بهاي تمام شده
تدریس دروس تئوری حسابداری یک و حسابداری مدیریت
تدریس دروس سیستم های اطلاعات حسابداری

تخصص ها :
تخصص در امور مربوط تهیه گزارشات و صورت های مالی – به منظور ارائه به مراجع قانونی و نظارتی
   مثل اداره امور مالیاتی، بیمه و حسابرسان و همچنین ارائه به مدیران عالی شرکت
پاسخ به سازمان های نظارتی در صورت لزوم و دفاع از عملکرد قانونی شرکت
نظارت بر مسائل مالی جزئی سازمان برای اطمینان از قانونی بودن آنها
نظارت بر کارکنان مسئول گزارش دهی مالی و بودجه ریزی
بازنگری گزارشات مالی سازمان و یافتن راه های کاهش هزینه ها
تحلیل گرایش های بازار به منظور یافتن فرصت هایی برای تأمین مالی بهتر، سرمایه گذاری در پروژه های جدید و یا پیشی گرفتن از موسسات رقیب
     حسابداری(مدیریت)
     کامپیوتر مقدماتی(ویندوز)
    شبکه کامپیوتر
   مجموعه قوانین و مقررات وزارت اموراقتصادی و دارایی
    مقدماتی sqlserver
   مهارت های هفت گانه icdl
    صندوق رفاه
  سیستم پرداخت شهریه
  نرم افزار های حسابداری بشرح ذیل :
                              -همکاران سیستم
                               -رافع
                              -رایورز
 تهیه دفاتر و صورتهای مالی
 تهیه اظهار نامه های مالیاتی
 تنظیم قراردادها
 طراحی و پیاده سازی کدینگ حسابداری مالی و صنعتی و انبارداری
مجموعه قوانین و مقررات اداره کار و سازمان تامین اجتماعی

فعالیت های علمی –فرهنگی و اجتماعی:
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابداری، مدیریت  تهران
عضو اتاق تخصصی حسابداران ایران