مشاور عالی رئیس موسسه
   دکترخسرو سیستانی

 
 
الف: تحصیلات
1- دیپلم ریاضی مسجد سلیمان 1342
2- لیسانس«روانشناسی عمومی» دانشگاه اصفهان 1351
3- فوق لیسانس و دکتری ناتمام تکنولوژی آموزشی با بورس یونسکو و در چهارچوب «طرح آموزشی ایران» تورین ایتالیا دانشگاه بین المللی تورین، پلی تکنیک لندن، تلویزیون آموزشی بی بی سی، مرکز پژوهشی ژان پیاژه، ژنو-سوئیس– به زبان انگلیسی از شهریور 1354 لغایت دیماه 1355
4- فوق لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه ابوریحان (بعداً علامه طباطبائی) 1360 دفاع از پایان نامه به علت برخورد با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه 1367 دانشگاه علامه طباطبائی
5- دکتری (Ph.d) جامعه شناسی تعلیم و تربیت به صورت غیر حضوری از دانشگاه امریکائی هاوائی (AUH ed) با راهنمائی استان برجسته ایرانی 1382


 
ب- تجارب کاری و شغلی
1- استخدام در آموزش و پرورش به عنوان «معلم سپاه دانش» 1344
2- دبیری و مدرسی دانشسراهای تربیت معلم 1352
3- دریافت بورس تحصیلی در قالب طرح آموزشی ایران که با همکاری «یونسکو» و «یو ان دی پی» در ایران و اعزام به کشورهای ایتالیا ، انگلستان، سوئیس با مرکزیت مرکز آموزش بین المللی تورین ایتالیا در قالب «طرح آموزشی ایران»
4- ادامه دبیری مراکز تربیت معلم 1355
5- انتقال به دانشگاه شهید رجائی (تربیت دبیر) 1367
6- عضویت هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از 1367 تا 1371
7- مشارکت در تأسیس انستیو توسعه رسانه ها در دانشگاه شهید رجائی با مشارکت کارشناسان UNDP و UNESEO
8- مشارکت در برنامه ریزی درسی و تدوین سرفصل های، نخستین دوره کارشناسی رشته «تکنولوژی آموزشی» در ایران با همکاری کارشناسان برجسته آموزشی یونسکو 1370
9- احراز مسئولیت مدیریت دپارتمان و مدرس «تکنولوژی آموزشی» در دانشگاه شهید رجائی از 1370 لغایت 1377 و بازنشستگی
10- همکاری در تأسیس نخستین مرکز آموزش علمی – کاربردی وزارت ارشاد اسلامی در «مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی» وابسته به وزارت ارشاد اسلامی از سال 1374 تا 1380 و انحلال مجموعه  آموزشی فیلمسازی باغ فردوس و تبدیل آن به موزه سینما، به عنوان معاون آموزشی مجموعه و مدیر واحد آموزش علمی – کاربردی و تدوین و تصویب بیش از 10 مورد کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی در رشته سینما از سال 1374 تا 1380
11- تأسیس نخستین مرکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به شهردای تهران در چهارچوب «سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران» و احراز مسئولیت مرکز آموزش فوق و سپس معاونت آموزشی و پژوهشی آن تا 1386
12- دعوت به سازمان میراث فرهنگی و مشارکت در راه اندازی «مؤسسه آموزشی و پژوهشی میراث صنایع دستی و گردشگری» (میراث ایرانیان) با عنوان نخستین مدیر عامل و سپس معاون آموزشی تا بهمن ماه 1389
13- دعوت به مؤسسه میراث ایرانیان به عنوان «مشاور» اردیبهشت 1392 تاکنون

پ-تألیفات
1- جزوه درسی «مدیریت آموزشی در مدارس» در دانشگاه شهید رجائی و دانشگاه آزاد در رشته های تربیت دبیر و علوم تربیتی
2- جزوه درسی مبانی ارتباطات در آموزش - کارشناسی تکنولوژی آموزشی
3- جزوه درسی فلسفه تعلیم و تربیت دوره های کارشناسی تربیت دبیر و علوم تربیتی
4- جزوه درسی «مقدمات تکنولوژی آموزشی» دوره کارشناسی تکنولوژی آموزشی و سایر رشته های تربیت دبیر
5- جزوه درسی  «تکنولوژی آموزشی پیشرفته» کارشناسی تکنولوژی آموزشی